Συγκριτικοί δείκτες διαφάνειας και διοικητικής ικανότητας δημοσίων συμβάσεων (2021-2022).

Το diagonismoi-dimosiou.gr παρακολουθεί, αναλύει και καταγράφει δεδομένα που αφορούν τις Δημόσιες Συμβάσεις, από επίσημες ιστοσελίδες της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα, σας ενημερώνουμε για τους δείκτες της διαφάνειας στις προσφορές των δημοσίων συμβάσεων, κυρίως σύμφωνα με την ποσότητα των πληροφοριών, που εμπεριέχονται στα έγγραφα που δημοσιεύονται στις…