Ευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτόμων Δημοσίων Συμβάσεων 2023 & άλλα νέα.

Ευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτόμων Δημοσίων Συμβάσεων 2023: Ο ετήσιος διαγωνισμός για την εύρεση των πιο καινοτόμων προμηθευτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 17 Αυγούστου 2023. Η τρίτη έκδοση των European Innovation Procurement Awards (EUIPA) εγκαινιάστηκε στις 20 Απριλίου από την Ε.Ε. με την υποστήριξη του…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη νέα πλατφόρμα Public Buyers Community Platform!

Public Buyers Community Platform: Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία όλων των μερών που συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις (δημοσίων αρχών, αναθετουσών αρχών, οικονομικών φορέων, βιομηχανίας, ακαδημαϊκής κοινότητας κτλ.). Το Public Buyers Community Platform (εφεξής ‘Πλατφόρμα’), είναι ένας καινοτόμος ιστόχωρος, σχεδιασμένος έτσι ώστε να διευκολύνει τη…