Πως συμμετέχουμε στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου;

Οι διαγωνισμοί του δημόσιου τομέα, έχουν εισέλθει πλέον για τα καλά στην ψηφιακή εποχή! Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που λαμβάνουμε από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, αφορά στις διαδικασίες που απαιτούνται για την συμμετοχή τους στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Πριν όμως προχωρήσουμε στα προαπαιτούμενα για την συμμετοχή σας στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, ας δούμε πρώτα ποια είναι…