Δημόσιες Συμβάσεις & Covid-19: Aνακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της αντιμετωπίσης εκτάκτων αναγκών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες  σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Οδηγία 2014/24/ΕΕ) στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19. Στη νέα της Ανακοίνωση, η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Κράτη Μέλη τις επιλογές που τους προσφέρονται στο πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που σχετίζονται με…

Covid-19 & ευκαιρίες: Διαγωνισμοί δημοσίου στις μέρες του κορωνοϊού.

Η πανδημία του Covid-19 έχει επιφέρει κάποιες αρνητικές αλλαγές στουςδιαγωνισμούς του Ελληνικού δημόσιου τομέα, όπως π.χ. η μερική ή ολική παύση δραστηριότητας σε συγκεκριμένους κλάδους του εμπορίου και υπηρεσιών αλλά και την επίσπευση κάποιων διαγωνισμών λόγω εκτάκτων αναγκών, δίχως την απαραίτητη ανακοίνωσή τους στις δημόσιες πηγές, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας. Όμως…